Müşteri Hakları Koruma Kurulu Önerileri

Bukalemun Ücretlerin Sorgusu Ref:20171205-14

Sn. Müşterilerimiz ;

Acentelerin farklı isimler ile Taşıma Navlunu harici aldığı diğer ücretler ve bu ücretlere itiraz için yapılması gerekenler hakkında, kurulumuz tarafından hazırlanmış olan bilgilendirme metni ekte tarafınıza sunulmaktadır.