SİRKULER_19_769

12/12 2019

Sirkuler_19_769

Kısa Konu: Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1821)

Konu:

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - (2018/11512)'ın 2.maddesindeki tarife Kontenjanı tablosundaki;

02.06 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

ibaresi 

02.06 Sığır,  koyun, keçilerin  yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

olarak değiştirildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191212-13.pdf

Kaynak: 12 Aralık 2019 Tarihli ve 30976 Sayılı Resmi Gazete

İndir