SİRKULER_21_308

15/04 2021

Sirkuler_21_308

Kısa Konu: Birleşik Krallık -Türkiye STA Menşe Protokolü Değişikliği

Konu:

Türkiye ile Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında imzalanan Mutabakat Zaptına göre Anlaşma'ya ek  Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’ün belirli  hükümlerinin  AB ile Birleşik Krallık arasındaki Anlaşmanın karşılık gelen hükümleriyle değiştirilmesini öngörüyordu.

Bu doğrultuda Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin aldığı 2/2021 sayılı Kararın onaylandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı  14.04.2021 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar'a göre Birleşik Krallık ile yaptığımız anlaşmanın menşe kuralları 14 Nisan 2021 itibariyle AB ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşmanın menşe kurallarını da içeren Menşe protokolüyle değiştirilmiş oldu.

Bu nedenle düzenlenecek menşe beyanlarında ekli Protokoldeki menşe kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

Menşe beyanı metninde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yeni menşe protokolü AB ve taraflar arasında ilerde uygulanabilecek çapraz menşe kümülasyonunun alt yapısını oluşturmaya yönelik.

Daha önce Türkiye ve Birleşik Krallık'ta kümülasyon şeklinde iki ayrı maddede düzenlenen menşe kümülasyon hükümleri tek maddeye toplandı.

Menşeli olmayan girdiler üzerinde bir Tarafta gerçekleştirilen üretim, ürünün diğer Taraf menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınacak. 

Bünyelerine Avrupa Birliği menşeli girdiler dahil edilmek suretiyle bir Tarafta elde edilen ürünler, o Tarafta Protokol'ün 6ıncı maddesinde (Yetersiz üretim) belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmalan şartıyla, o Taraf menşeli olarak kabul edilecek. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmayacak.

İhracatçılar, anlaşmaya taraf olmayan ülkeler menşeli girdiler kullanılarak üretilen ürüne ilişkin menşe beyanını düzenleyebilmek için, tedarikçilerinden tedarikçi beyanı veya menşeli olmayan girdileri yeterince ayrıntılı bir şekilde tanımlayan ve aynı bilgileri içeren eşdeğer bir belge temin edecekler.

Kararla yapılan değişikliklerin uygulamasına ilişkin hususların daha sonra yayımlanacak menşe yönetmeliği ile netlik kazanması bekleniyor.

İlgili Karar metni için  tıklayınız.

Kaynak: 14 Nisan 2021 Tarihli ve 31454 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

İndir