SİRKULER_21_170

24/02 2021

Sirkuler_21_170

Kısa Konu: Birleşik Krallık STA'sı Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı

Konu:

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan serbest ticaret anlaşması Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı.

Onaya ilişkin Karar ekinde Anlaşmanın  Türkçe ve İngilizce metinleri bulunmaktadır. Mart ayı içerisinde Anlaşma kapsamında tercihli tarifeden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine ilişkin bir yönetmeliğin yayımlanması beklenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı” ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3577)


Kaynak: 24 Şubat 2021 Tarihli ve 31405 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

İndir