SİRKULER_21_030

07/01 2021

Sirkuler_21_030

Kısa Konu: Birleşik Krallık STA hk.

Konu:

Ticaret Bakanlığı Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının Türkçe metnini yayımladı.

Anlaşma,  25 ila 97’inci fasıllarda yer alan sanayi ürünlerini kapsamakta ve taraf menşeli bu ürünlerin taraflar arasındaki ticarette gümrük vergilerinin ortadan kaldırılmasını öngörmektedir.(EK 2-A liste hariç)

Anlaşmada ayrıca, 1 ila 24’üncü fasıllarda yer alan tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin indirilmesi veya tamamen kaldırılmasına yönelik düzenlemeler (tarife kontenjanları gibi) mevcuttur.

Doğrudan vergilerin ortadan kaldırılmadığı ya da tercihli tarifenin uygulanmadığı eşya için Anlaşmanın Tarife Listeleri başlıklı ekinin incelenmesi gerekmektedir.

Anlaşma kapsamından yararlanacak taraf ülke menşeli eşyaya ilişkin hükümler ve menşe kazanım kuralları  Anlaşma eki Menşe Kuralları ile Menşe Prosedürlerine İlişkin Protokol’de bulunmaktadır.

Tercihli tarifelerden yararlanmak için ihracatçı tarafından düzenlenmiş olan “Menşe Beyanı”nın ibraz edilmesi gerekmektedir (Menşe Protokolü md.19)

Protokolde, Menşe beyanının, menşeli ürünün tanımlanmasına olanak verecek kadar ayrıntılı olması ve fatura veya başka herhangi bir ticari belgede veya bu belgelere ekli olarak düzenlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.  

Menşe Kuralları ile Menşe Prosedürlerine İlişkin Protokolde öngörülen diğer anlaşmaların da imzalanarak süreçlerin tamamlanması koşuluyla, taraflar arasındaki tercihli ticarette AB, İsviçre (Lihtenştayn dahil), Norveç, İzlanda, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Suriye, Tunus, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Faroe Adaları, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna menşeli girdilerin Türkiye veya Birleşik Krallık’ta menşe kümülasyonuna tabi tutulmasına ilişkin hükümler içermektedir.

Ancak kümülasyon hükümlerinin uygulanabilmesi için taraflar arasındaki kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin bildirimlerin  taraf ülkelerce yayımlanmış olması gerekmektedir.

STA metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

STA metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için  tıklayınız.



Kaynak: Ticaret Bakanlığı

İndir