SİRKULER_21_338

03/05 2021

Sirkuler_21_338

Kısa Konu: Birleşik Krallık'a İhracatta 14 Nisan'dan itibaren TEV hesaplanmayacak

Konu:

Birleşik Krallık ile yapılan serbest ticaret anlaşmasının ekini oluşturan ve ilk hali 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe giren “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol” revize edilmiştir. 

Protokolün revize edilmiş halinde hiçbir ürün grubu için geri ödeme/muafiyet yasağı bulunmadığından, 14/04/2021 tarihinden (bu tarih dahil) sonra tescil edilen gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık’a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın bünyesinde yer alan ve serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli girdi için telafi edici vergi yükümlülüğü doğmayacaktır.

Konuya ilişkin  İhracat Genel Müdürlüğü yazısı eklidir.

Protokolün 14 Nisan'a kadar yürürlükte olan ilk halindeki hüküm gereği sadece 01/01/2021 ile 13/04/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tescil edilmiş gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık’a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın Gümrük Tarife Cetveli’nde “50 ile 63'üncü fasıllar arasında sınıflandırılmış olması halinde (bu fasıllar dahil), ihraç eşyasının bünyesindeki serbest dolaşıma girmemiş üçüncü ülke menşeli girdiler için telafi edici vergi yükümlülüğü doğmaktadır.


Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü

İndir