SİRKULER_21_560

13/08 2021

Sirkuler_21_560

Kısa Konu: Binek otomobillerinde (8703) ÖTV matrahları değişti

Konu:

8703 tarife pozisyonunda sınıflandırılan binek otomobillerinde uygulanacak ÖTV oranında dikkate alınan matrah sınırlarında değişiklik yapıldı.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenlerde;

- yüzde 45 ÖTV uygulanan matrah üst sınırı  85.000 TL'den 92.000 TL'ye,

- yüzde 50 ÖTV uygulanan matrah üst sınırı  135.000 TL'den 150.000 TL'ye,

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerin Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerde;

- yüzde 45 ÖTV uygulanan matrah üst sınırı  85.000 TL'den 114.000 TL'ye,

- yüzde 50 ÖTV uygulanan matrah üst sınırı  135.000 TL'den 170.000 TL'ye,

çıkarıldı.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373)
Kaynak: 13 Ağustos 2021 Tarihli ve 31567 Sayılı Resmî Gazete

İndir