Kurumsal

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Kurumsal Bilgiler

Şirket Ticaret Ünvanı:
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.

MERSİS Numarası:
0917014402500014

Merkez Adresi:
Mahmutbey Mahallesi 2655. Sok. No:3 Bağcılar/İstanbul

KEP-Kurumsal : ugm@ugm.hs03.kep.tr

KEP-Muhasebe : ugm.muhasebe@hs03.kep.tr

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE TUTARI:
3.440.000 TL

ÖDENMİŞ SERMAYE TUTARI:
3.440.000 TL


UGM Ortaklık Yapısı

Yönetim Kurulu ve Üyeleri 

2018 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Davetiyesi 1.Çağrı

2018 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Davetiyesi 2.Çağrı 

2017 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Davetiyesi 1.Çağrı

2017 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Davetiyesi 2.Çağrı 

2016 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Davetiyesi 

2015 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Davetiyesi 

2015 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

2014 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

Şirket ana sözleşmesinde imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır/UGM Esas sözleşme


Kurumsal Yönetim Derecelendirme

  2020 Yılı Kurumsal Derecelendirme Puanı

   2019 Yılı Kurumsal Derecelendirme Puanı

2018 Yılı Kurumsal Derecelendirme Puanı

2017 Yılı Kurumsal Derecelendirme Puanı

2015/2016 Yılları Kurumsal Derecelendirme Puanı


Bağımsız Denetim

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olan Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.’nin Genel Kurulunca 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların bağımsız denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( PWC ) ile sözleşme imzalanmıştır.

2016

2016 Bağımsızlık Beyanı

2016 Faaliyet Raporu

2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

"2016 Faaliyet Raporu" Denetçi Görüşü

"Riskin Erken Saptanması Komitesi" Denetçi Görüşü

"Vergi ve SSK Yükümlülükleri" Denetçi Raporu

2017

2017 Bağımsızlık Beyanı

Esas Sözleşme ve Olağanüstü Genel Kurul

2017 Faaliyet Raporu

2017 Genel Kurul Gazetesi

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

"2017 Faaliyet Raporu" Denetçi Görüşü

"Riskin Erken Saptanması Komitesi" Denetçi Görüşü

"Vergi ve SSK Yükümlülükleri" Denetçi Raporu

2018

2018 Bağımsızlık Beyanı

2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

"Vergi ve SSK Yükümlülükleri" Denetçi Raporu

"2018 Faaliyet Raporu" Denetçi Görüşü

"Riskin Erken Saptanması Komitesi" Denetçi Görüşü

2018 Faaliyet Raporu

2019

2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu 

 ''Vergi ve SSK Yükümlülükleri'' Denetçi Raporu

2019 Faaliyet Raporu Denetçi Görüşü

Riskin Erken Saptanması Komitesi Denetçi Görüşü

2020

2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

''Vergi ve SSK Yükümlülükleri'' Denetçi Raporu

2020 Faaliyet Raporu Denetçi Görüşü

Riskin Erken Saptanması Komitesi Denetçi Görüşü

Politikalar

UGM Tazminat Politikası

UGM Bağış Politikası

UGM Kar Dağıtım Politikası

UGM Bilgilendirme Politikası

UGM Ücret Politikası

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

UGM Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamak, şirket içi koordinasyon ve temel ilke ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla oluşturulan yönetmeliğe ait döküman aşağıda bulunmaktadır.

UGM Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği