Bilgi güvenliğine verilen önem; ISO 27001

 belgesine uyum, olağanüstü durumlar için

felaket merkezi(disaster center), öz malı olan

server’larla verilen yüksek güvenlikli hizmet