Ünsped Bilgi Teknolojileri Departmanı, gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak, bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından ön sıralarda yer almak, bu teknolojiler ışığında UGM bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu konularda projeler üretmektir.

 Bu sürekliliği sağlamak maksadı ile, uyguladığımız bilgi güvenliği politikamız:

 "Başta müşterilerimiz olmak üzere bizimle ilişkide olan tüm müşteri paydaşlarımızın kişisel ve ticari bilgilerinin gizliliğine saygı duyarız. Müşterilerimize ve diğer paydaşlara ait gizli bilgileri sadece iş amaçlı ve yasal standartlar, anlaşmalar veya sözleşme yükümlülüklerine göre kullanırız. Bize teslim edilen bilgileri UGM gizlilik politikaları, sözleşme yükümlülükleri ve yasalara uygun olarak koruruz. Çalışanlarımızı işe girdiklerinde bilgi güvenliği, bilgi kullanımı ve bilgi gizliliği konularında eğitiriz.

 Buradan hareketle Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi; bilgi güvenliği ile ilgili mevzuatlara uyumu, veri bütünlüğünü ve erişilebilirliğini, gizliliğini, güvenirliliğini, kurumsal itibarımızı korumayı, iş sürekliliğini, olağanüstü durumlarda acil eylem planını hayata geçirmeyi, bilgi güvenliği risklerini yöneterek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, şirket içi bilgi güvenliği bilinci oluşturarak kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyerek, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini, güvenlik ihlallerinde gerekli kontrollerle düzenli iç tetkiklerin yapılmasını sağlamak amacı ile her ay düzenli olarak çalışmalarını sürdürmektedir.