SİRKULER_21_156

19/02 2021

Sirkuler_21_156

Kısa Konu: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3558)

Konu:

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (2017/9901)'a geçici madde eklendi.

Geçici maddeye göre Karar'ın 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen beşeri tıbbi ürünlerin fıyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2021 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3558)


Kaynak: 19 Şubat 2021 Tarihli ve 31400 Sayılı Resmi Gazete

İndir