SİRKULER_21_282

05/04 2021

Sirkuler_21_282

Kısa Konu: Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) ile ortak GTİP'leri bulunan diğer Tebliğlerde yapılacak başvurular hk.

Konu:

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) ile diğer Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri arasında ortak GTİP'ler bulunmaktadır. 

Örneğin;  420329100011 GTİP  hem  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/11)  hem de  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) kapsamında  bulunmaktadır. 

Tebliğlerde uygulamanın bütünlüğünün sağlanmasını teminen, Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) ile ortak GTİP'leri bulunan diğer Tebliğlerde yapılacak başvurularda, 2021/18 dışındaki diğer Ürün Güvenliği Tebliğlerinden başvuru yapılması ve yalnızca bu tebliğler için uygunluk aranması gerekmektedir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı eklidir.
Kaynak: GGM

İndir