SİRKULER_20_576

28/06 2020

Sirkuler_20_576

Kısa Konu: Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkındaki 17/4/2020 Tarihli ve 2424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20/4/2020 Tarihli ve 2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2683)

Konu:

2424 sayılı İGV kararında değişiklik yapıldı.

Değişikliğe göre;

3920.10.89.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın güneş paneli üretiminde kullanılmak kaydıyla,

3920.49.10.00.00 ve 3926.90.97.90.18 GTİPli eşyanın ise plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak maksadıyla, ithal  edilmek istenmesi halinde,  30/9/2020  tarihine kadar (bu tarih dahil),  2424 sayılı Kararın Ek-1 sayılı tablosundaki İGV oranları uygulanacak.

2430 sayılı İGV Kararının eki tablodan 7228.50.69.00.11 ve 8714.10.90.00.19 GTİPler çıkarılmıştır.  8408.90.41.90.00 GTİP için İGV oranı olarak değiştirildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200628-20.pdf

Kaynak: 28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete

İndir