SİRKULER_21_329

26/04 2021

Sirkuler_21_329

Kısa Konu: Bal İhracatı İkinci Denetim İşlemleri

Konu:

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;

kâğıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında balda ikinci denetimlerin 27/01/2020 tarihi itibariyle TAREKS üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle  bal ihracatında Ticaret Denetmenleri tarafından TAREKS üzerinden yapılan işlemler dışında gümrük idarelerince ayrıca Doğal Arı Balı Analiz Belgesi’ne ilişkin bir kontrol yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı belirtilmektedir.

TAREKS’te tamamlanmış ve TPS numarası oluşmuş bir başvuruya ilişkin olarak, 2. denetimde firma istediği Grup Başkanlığı üzerinden elektronik ortamda düşümlü olarak kademeli şekilde ikinci denetim başvurusu yapabilecektir. İkinci denetim sonucunda, TAREKS sistemi üzerinden “Bal partisinin, numune alınan bal partisi olduğu görülmüş ve gümrük mührü tatbik edilmiştir.” ibaresi denetimi gerçekleştiren denetmen tarafından onaylandıktan sonra ihracat işlemi gerçekleşebilecektir. Ayrıca, 0745 kodlu Doğal Arı Balı Analiz Belgesi ve buna ilişkin ikinci denetim sonucundaki onay olmaksızın Gümrük Beyannamesinin kapatılması mümkün olmayacaktır.


Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

İndir