Ünsped Çalışan İletişimi ve İşyeri Mutluluğu Komitesi öncülüğünde Aydınlatma Buluşmaları kapsamında 01.11.2017 Çarşamba günü 12.30-13.30 saat aralığında UGM, MHÜ Konferans Salonu’nda ‘Başarı ve Mutluluk için Kilit Nokta: İletişim’ konusunu işlemek üzere Emekli Albay Sayın Yusuf Bilgin misafirimiz oldu.

Sunumundaki amacın; organizasyonlar ile çalışanlar arasında kalıcı bağlar tesis etmek ve iç iletişimde farkındalık yaratarak; çalışanların başarı ve mutluluğuna katkıda bulunmak olduğunu bildiren Sayın Bilgin, bu sunumla; iletişimde duyguların önemini, çalışan mutluluğu ve başarısı ile organizasyon başarısının doğrudan ilişkisini, kurum içi iletişim, aidiyet ve yönetim ve de insan psikolojisinin birbiri ile ilintili olduğunu aktaracaklarını ilettiler. 

Kendimizi gerçekleştirdiğimiz, sosyal statümüzü belirlediğimizi, işimizin hayata tutunmamızı sağlayan en büyük motivasyon aracı olduğunu ve her insanın/ her çalışanın en temel arzusunun varsayılmak, önemsenmek ve de fark edilmek olduğunu, bunun da sosyal kabul görme ihtiyacından doğduğunu iletmişlerdir. Değerler kültürünün, kurum kültürü şekline getirilmesi halinde; çalışanların işyerine, patronuna veya yöneticisine gönül bağı hissedeceğini ve daha başarılı olacağının altını çizen Sayın Yusuf Bilgin, pozitif duygulara sahip çalışanların, daha verimli, daha hızlı ve daha etkili çalıştıklarını da bildirmişlerdir. 

Bugünün çalışanları üzerinde esas ve kalıcı olanın, korkuya dayalı otorite yerine bilgi, sevgi ve saygıya dayalı etki tesis etmek olduğunu belirten Sayın Yusuf Bilgin, biraz tebessüm ve birkaç sihirli sözcük ile daha sadık ve aidiyet duygusu gelişmiş çalışanlar kazanabileceğimizi, sonuç olarak yapılan işi sevmenin iş arkadaşları ile anlaşmanın işyerinde değerli olduğunu hissetmenin çalışanlara göre işyerinde mutluluk sebebi olduğunu belirtmişlerdir. 

Sayın Bilgin’e Hissedarımız Sayın Yusuf Bulut Öztürk’ün anı plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile buluşmamız daha sona erdi.