SİRKULER_20_258

03/04 2020

Sirkuler_20_258

Kısa Konu: Avrupa Komisyonu Tarafından Tek Pazarın İşleyişine Yönelik Alınan Önlemler ve Hızlı geçiş sistemi (green lanes)

Konu:

Avrupa Komisyonu tarafından Covid-19 salgını koşullarında AB Tek Pazarı'nda mal/ hizmet ve kişilerin serbest dolaşımının sürdürülmesi, Tek Pazar’ın bütünlüğünün korunması ve üye ülkelerce alınan önlemlerin orantılı ve ayrımcı olmayan şekilde uygulanması amacıyla sınır yönetimi rehberi, seyahat kısıtlaması ve hızlı geçiş sistemi tebliğleri yayınlanmıştır.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısı  eklidir.

Avrupa Komisyonu 23 Mart 2020 tarihinde, Covid-19 salgım koşullarında AB içerisinde malların ve temel hizmetlere erişimin sağlanması ve bu çerçevede Tek Pazar içerisinde serbest  dolaşımının sürdürülmesi amacıyla 16 Mart 2020 tarihli Rehber’de önerdiği hızlı geçiş sistemi (green lanes) hakkında bir tebliğ yayınlamıştır.
Yayınlanan Tebliğde;

• AB çapında tedarik zincirlerinin faaliyet göstermeye devam etmesini sağlamak için, Üye Devletlerden, gecikmeden, Avrupa taşımacılık ağındaki (TEN-T) ilgili tüm iç sınır geçiş noktalarını hızlı geçiş sistemine uygun sın belirlemesi, Tır geçiş noktaları olarak

• Hızlı geçiş sistemine uygun şeritlerin, taşıdıkları mallardan bağımsız olarak tüm yük araçlarına açık olması, bu şeritlerde kontrol ve sağlık taraması dâhil olmak üzere sınır geçiş işlemlerinin 15 dakikadan fazla sürmemesi, sağlık taramasının prensip olarak elektronik olarak vücut sıcaklığının ölçümüne dayanması,

• Hızlı geçiş sistemindeki geçişlerde prosedürlerin en aza indirilmesi, kontroller ve taramanın, sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kalmadan yapılması, yük taşıtlarının sürücülerinden, kimlik ve sürücü ehliyetleri ve yayımlanan tebliğ Ek-3 (Annex-3)'te formatı belirtilen işvereni tarafından yazılmış bir mektup dışında herhangi bir belge istenmemesi, 

•Belgelerin elektronik olarak gönderilmesinin / gösterilmesinin kabul edilmesi, 

• Bütün yük aracı veya sürücülerin menşe, yarış noktası, sürücünün uyruğu veya aracın kayıtlı olduğu ülkeden ötürü bir ayrımcılıkla karşılaşmaması,

gibi maddeler bulunmaktadır.Tebliğdeki bütün tavsiyelerin AB'ye ya da AB içinde eşyanın serbest dolaşımının sağlanması için gerekli olması halinde yük taşıyan üçüncü ülke vatandaşları için de geçerli olması talep edilmiştir.

Avrupa Birliği sınırları içinde gerçekleştirilen yük taşımalarının kolaylaştırılması amacıyla AB ülkelerinin sınır kapılarında oluşturulan “Yeşil Hatlar” ile bunlardan yararlanmak için bilgilendirme notu için  

Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

İndir