SİRKULER_20_725

09/09 2020

Sirkuler_20_725

Kısa Konu: Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu Genelgesi 2020/22

Konu:

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu` na ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2020/22 sayılı Genelge eklidir.

Yeni Genelgeye göre ;

-Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, serbest bölgede oluşan atıkların ithalatında aranmayacak. Serbest bölgede oluşan atıkların yönetimi Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 10 uncu maddesi kapsamında yürütülecek.

-Daha önce Kapasite Raporunda belirtilen tesis tüketim kapasitesinin

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İndir