Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

Yayınlarımız, büyük bölümü ile, hukuksal görüşler içermektedir. Açmak istediğiniz davalarda kullanabilir, avukatlarınız ile de paylaşabilirsiniz. Avukatlarınız mahkeme dilekçesi yazarken bu görüşlerden kanun veya yönetmelik maddelerinden faydalanabilirler. Bir süre sonra bazı acentelere açılmış hukuksal dava örneklerini de paylaşıyor olacağız. Bu yayınlar ayrıca bazı acentelere hukuksal davalara hazırlık yapmaları, zorla haksız rekabet suçu ile aldıkları bu ücretleri hukuk karşısında savunabilmeleri için bizlerin iddialarını açıklamaktadır. Tavsiye ederiz ki, bu iddialara karşı verebilecek cevapların hazırlığını şimdiden yapsınlar. Sonuçta uluslararası vasıtalara, taşıyıcı şirketlere hizmet veren kuruluşlardır, hiç bir şekilde hazırlıksız yakalanmalarını istemeyiz. İddialara karşı savunma tedbirleri oluşturmak için hukukçularını çalıştırsınlar. Çünkü bizim bazı şirketlerimizde, dostlarımız da onların arasında, ama ekmeğimizi sizin gibi dış ticaret yapan firmalardan kazanıyor ve dolayısıyla haklarınızı savunmayı görev telakki ediyoruz. Sizler uluslararası oyuncular olarak rekabette geri düşerseniz, uluslararası ticareti boş verip içerde müteahhitlik yapıp dış ticaretle ilgilenmezseniz, sizler kepenkleri kaparsanız, yani sizler olmazsanız, ne onlar kalır ne bizler… Keşke haklı görülebilseler. Kendi kendimize mahkeme açarak bunları yasalmış gibi göstermek veya anlaşmalı dava ile bu konuyu kazanmış gibi olmak bizim etiklik anlayışımıza uymazdı...

Dürüstlüğün örnek alınabildiği bereketli bir ticari hayat dileğiyle... 

Uzun süredir aranan ordino limanda bulundu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konteyner Takip Kolaylaştırma Yönetmeliği 

Gemi Acente Faturası Örnekleri 

Ulaştırma Bakanlığı Gemi Acenteleri Yönetmeliği 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ 

Ordino Tanımı Resmi Gazete Sayfası