Ünsped Kadın Liderliği Gelişim Komitesi öncülüğünde Aydınlatma Buluşmaları kapsamında 11.10.2017 Çarşamba günü 12.30-13.30 saat aralığında UGM, MHÜ Konferans  Salonu’nda " Ekonomide Kadın Eli " konusunu işlemek üzere iş ortağımız olan Altınbaş Üniversitesi’nin Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Sayın Doç. Dr. Banu KAVAKLI BİRDAL misafirimiz oldu. Hayatın her alanında sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılması, ekonomik ve siyasi birçok sorunun çözümü için kadınların güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Sayın Birdal, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de toplumsal yaşamın en temel alanlarında dahi, kadın ve erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkileri nedeniyle bu şartın tam olarak hayata geçirilmediğini ilettiler. 

Kadın girişim profili, kadının istihdama katılım oranı, kadınlar arasındaki kayıt istihdam oranı konuları hakkında bilgilendirme yapan Sayın Birdal, kadınların eğitim seviyesinin yükseldikçe, iş gücüne daha fazla katıldıklarını ve arada pozitif bir ilişkinin olduğunu iletmişlerdir. 2015 verilerine göre, lise altı eğitimin iş gücüne katılım oranı % 26.3 iken lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %32, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranın ise %72.2 olduğunun altını çizmişlerdir.

Kadınların ekonominin değerlendirilmeyen kaynağı olduğunu ileterek eğer Türkiye’de kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit katılsaydı kişi başına düşen GSMH’nin %30 daha büyük olacağını da iletmişlerdir. Sayın Birdal, kadınların istihdama katılımını engelleyen hukuki, toplumsal, kültürel ve kadının çifte yükü olduğunu da bildirmişlerdir. 

Sayın Birdal’a plaketi Kadın Liderliği Gelişim Komitesi üyelerince takdim edilerek, toplu bir fotoğraf çekimi ile buluşma sona erdi.