SİRKULER_20_257

03/04 2020

Sirkuler_20_257

Kısa Konu: Alkollü İçki İthalatında Bandrol Uygulaması

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;

"antrepolarda veya antrepo işleticilerinin antrepolarıyla aynı mahalde bulunan milli depolarında alkollü içkilerin üzerine bandrollerin uygulanması işlemlerinden dolayı antrepo işleticisinin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ya da gümrük personelinin gümrük mevzuatı bakımından bir sorumluluğu bulunmadığı.."

belirtilmektedir.Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

İndir