SİRKULER_21_373

24/05 2021

Sirkuler_21_373

Kısa Konu: Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifi hk.

Konu:

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Söz konusu Kanun Teklifi;

Kesinleşmiş alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ-ÜFE oranında faiz ödenmesi halinde, asla bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yarısı, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 70’i silinecek

Kesinleşmemiş (uzlaşma, itiraz ve dava aşamasında bulunan) alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ-ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yarısı, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 70’i silinecek)

İnceleme safhasında bulunan alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ-ÜFE oranında faizin ödenmesi durumunda, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yarısı, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 70’i silinecek)

Kendiliğinden bildirimi yapılan alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ-ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, idari para cezalarının tamamı silinecek

ile ilgili hükümler içermektedir.

Kanun teklifinin kapsamı, 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarından oluşmaktadır.

Kanun Teklifi metnini görüntülemek için tıklayınız.Kaynak: UGM Mevzuat

İndir