Ünsped Gelişim Akademisi ( UGA ) bünyesinde yürütülen oryantasyon eğitimi 16 Ağustos 2014 cumartesi günü Genel Merkez binamızda 09:30 -14:00 saatleri arasında,şirket tanıtımı ve prosedürler,kalite yönetim sistemi,iş sağlığı ve güvenliği konu başlıklarını kapsayan üç oturum halinde gerçekleşmiştir.Hissedarımız Yusuf Bulut ÖZTÜRK Bey ile CEO'muz Hakan ÇINAR Bey de tecrübe ve deneyimlerini paylaşmak üzere ilgili organizasyonda hazır bulunmuşlardır.