SİRKULER_19_694

06/11 2019

Sirkuler_19_694

Kısa Konu: ABD İnşaat Demiri Hk

Konu:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana telafi edici vergi (countervailing duty) uygulanmaktadır.

1 Kasım 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yer alan bildirimde, tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı’na Kasım ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. 1 Kasım 2019 tarihli bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-11-01/pdf/FR-2019-11-01.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür. Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7 nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları  avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurarak TİM’in uygun ve Bakanlığın olumlu görüşünü alması gerekmektedir. 

http://www.oaib.gov.tr/tr/sirkuler-2019-13585.pdf
Kaynak: OAİB

İndir