Gündem ve Güncel Bilgiler

ABD-EMY’SİNE TABİ EŞYALARDA MENŞE ŞAHADETNAMESİ KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Bugün Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle daha önce beyannamesi tescil edilmiş ancak beyanname  ekinde eşyanın menşeini tevsik eden bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüğü ödenmemiş eşyanın menşeinin tevsik etmek için uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 31.12.2021 tarihine kadar ibraz edilmesi mümkün hale gelmiştir. Daha önce 30.06.2021 tarihine kadar ibraz edilmesi istenen söz konusu menşe belgelerinin bugün yapılan değişiklikle sene sonuna kadar ibraz edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Öte yandan 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe tabi eşyalar için menşe şahadetnamesinin hangi tarihten itibaren ibraz edileceği hususunda belirsizlik vardı. ABD-EMY’sine tabi ve beyannamesi 24.05.2019 tarihinden önce tescil edilmiş eşyalar için bir menşe şahadetnamesi ibrazı zorunlu değilken; bu tarihten sonra tescil edilen beyannameler için zorunlu hale gelmişti. Ancak beyannamesi sadece 24.05.2019 tarihinden sonra değil; bu tarihten önce de tescil edilen eşyalar için de gümrük idarelerince ek tahakkuklar ve ceza kararları düzenlendi.

Bu anlamda menşe şahadetnamesi ibrazının zorunlu olduğu dönemde bunu bir şekilde ibraz edemeyen firmalara menşe şahadetnamelerini ibraz etmeleri için ilave süreler verildi. Bugün de aslında daha önce 30.06.2021 tarihine kadar verilen süre uzatılarak 31.12.2021 tarihine kadar ilave süre verildi.

Ancak daha önceki ilave süre uzatımlarından farklı olarak bugün önemli bir ayırıma gidildi; beyannamesi 24.05.2019 tarihinden ( bu tarih dahil) sonra tescil edilen eşyalar için 31.12.2021 tarihine kadar bir menşe şahadetnamesinin ibraz edilerek ek mali yükümlülüğün ödenmemesi mümkündür.

Ancak beyannamesi 23.05.2019 tarihinden önce tescil edilmiş olan eşyalar için söz konusu ek mali yükümlülüğün ödenmemesi için eğer beyanname eki belgelerde eşyanın menşei beyan edilmişse  ( örneğin faturasında eşyanın menşei kayıtlıysa) ayrıca bir belge aranmaz. Ancak beyanname eki belgelerde böyle bir kayıt yoksa bu durumda  31.05.2022 tarihine kadar  bir örneği aşağıda paylaşılan İhracatçı Beyanı’nın ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

Dolayısıyla beyannamesi 24.05.2019 tarihinden sonra tescil edilen eşyalar için 31.12.2021 tarihine kadar bir menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi, beyannamesi 23.05.2019 ila AB-EMY’sinin yürürlüğe girdiği 21.06.2018 tarihi arasında tescil edilen eşyalar için ise; eşyanın menşei beyanname eki belgelerde kayıtlıysa bu beyanın esas alınarak başkaca bir belge aranmaması, ancak eşyanın menşe ülkesi belgelerde (fatura, konşimento, çeki listesi vb gibi) kayıtlı değilse 31.05.2022 tarihine kadar ihracatçı beyanı ibraz edilmesi mümkündür.

Dolayısıyla 24.05 2019 tarihinden önce tescil edilen beyannamelerin menşe ispatı için bir menşe şahadetnamesine gerek yoktur. Hatta eşyanın menşei beyanname eki belgelerde kayıtlıysa ihracatçı beyanı da gerek yoktur.  Menşe şahadetnamelerini almak hem maliyetli hem de uzun bir idari prosedür gerektirdiğinden; 24.05.2019 tarihinden önce beyannamesi tescil edilen eşyalar için bir kolaylaştırmaya gidilerek hem süre 31.05.2022 tarihine kadar uzatılmış ve hem de ihracatçı beyanının ibraz edilmesi yeterli bulunmuştur.

İhracatçı Beyanının eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmesi gerekmekte olup metni aşağıdaki gibidir;

“Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim. / I, the undersigned, declare that the goods named as ….. listed in this invoice ….. (date and number) originate in ….. and produced by ….. (name of the firm) in ….. (name of country). I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.”