SİRKULER_21_039

09/01 2021

Sirkuler_21_039

Kısa Konu: AB ve Kore menşeli çeliğe damping soruşturması açıldı

Konu:

Avrupa Birliği ve Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürünlerine yönelik bir damping soruşturması açıldı.

Ayrıntılı bilgi için ; 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)


Kaynak: 09 Ocak 2021 Tarihli ve 31359 Sayılı Resmi Gazete

İndir