SİRKULER_21_333

29/04 2021

Sirkuler_21_333

Kısa Konu: AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri - Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

Konu:

16 Nisan 2021 tarih ve L 131 sayılı Avrupa Birliği(AB) Resmi Gazetesi’nde bazı suda yaşayan hayvanların ve hayvansal menşeli ürünlerin AB’ye girişi için model hayvan sağlığı sertifikaları ve hayvan sağlığı/resmi sertifikalarına ilişkin 2021/617 sayılı AB Komisyon Uygulama Tüzüğü yayımlanmıştır. (uygulama tarihi 21 Nisan 2021 )

Hayvan sağlığı sertifikaları, hayvan sağlığı/resmi sertifikaları ve resmi sertifikaların kullanımı için geçiş maddelerine ilişkin olarak 2021/619/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü de yayımlanmıştır. (uygulama tarihi 21 Nisan 2021 )

- Hayvansal menşeli ürünler, kompozit ürünler ve insan tüketimi için filizler ile insan tüketimi için filizlerin üretimi için olan tohumların sevkiyatlarının ilgili AB mevzuatlarına göre düzenlenen uygun sertifikaların eşlik etmesi ve ilgili AB mevzuatlarına uygun şekilde sertifika imzalamaya yetkili kişi tarafından sertifikanın 21 Ağustos 2021 tarihi öncesinde imzalanması halinde, 20 Ekim 2021 tarihine kadar AB’ye girişleri kabul edilecektir.

- Suda yaşayan hayvanların ve suda yaşayan hayvanlardan elde edilen hayvansal menşeli ürünlerin sevkiyatlarının, ilgili AB mevzuatına göre düzenlenen hayvan sağlığı sertifikası eşlik etmesi ve resmi denetçi tarafından sertifikanın 21 Ağustos 2021 tarihi öncesinde imzalanması halinde, 20 Ekim 2021 tarihine kadar AB’ye girişleri kabul edilecektir;

- Kara hayvanları ve bunların jerminal ürünlerinin sevkiyatlarının, ilgili AB mevzuatlarına göre düzenlenen uygun sertifikaların eşlik etmesi ve ilgili AB mevzuatlarına uygun şekilde sertifika imzalamaya yetkili kişi tarafından sertifikanın 21 Ağustos 2021 tarihi öncesinde imzalanması halinde 20 Ekim 2021 tarihine kadar AB’ye girişleri kabul edilecektir.

19 Nisan 2021 tarihli ve L 132 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde sınır kontrol noktalarında resmi kontrollerden muaf bazı ürün kategorilerine ilişkin 2021/630/AB sayılı Komisyon Tüzüğü yayımlanmıştır. Söz konusu Tüzük 9 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 21 Nisan 2021 tarihi itibari itibarıyla uygulanacaktır. Söz konusu Tüzükte özetle;

- İşlenmiş et içermeyen uzun raf ömrüne sahip (shelf-stable) ve Tüzük Ekinde yer alan kompozit ürünlerin Tüzüğün 3 (1) Maddesinde yer alan gereklilikleri karşılamaları halinde sınır kontrol noktalarındaki resmi kontrollerden muaf olacağı,

- Piyasada yer alacağı sırada söz konusu ürünlere özel atestasyon (private attestatio) belgesinin eşlik edeceği,

- Söz konusu ürünlerin düzenli ve risk esaslı olarak uygun sıklıkta yetkili otoriteler tarafından resmi kontrollere tabi olacağı ve söz konusu kontrollerin ürünün varış yeri veya AB’de serbest dolaşıma sunulduğu nokta veya sevkiyattan sorumlu operatörün tesis veya deposunda gerçekleşeceği

ifade edilmektedir.

2021/632/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü de yayımlanmış olup, anılan Tüzük 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanacaktır. Söz konusu Tüzükte özetle, anılan Tüzüğün ekinde yer alan hayvanlar, hayvansal menşeli ürünler, jerminal ürünler, hayvansal yan ve türev ürünler, kompozit ürünler, kuru ot ve saman sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi olacağı belirtilmiştir.

2021/617 ve 619 sayılı AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü için tıklayınız.

2021/630/AB sayılı Komisyon Tüzüğü için tıklayınız.

2021/632/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü için tıklayınız.
Kaynak: EİB

İndir