SİRKULER_20_603

06/07 2020

Sirkuler_20_603

Kısa Konu: AB Çelik Kotaları hakkında

Konu:

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan değişiklik ile, AB tarafından Türkiye (19 ürün grubunda) dahil olmak üzere muhtelif ülkelerden yapılan çelik ithalatında uygulanan tarife kontenjanına ilişkin olarak bazı değişiklikler yapılmıştır.

AB Karar metni )

30.06.2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yeni dönem kotaları açıklanmış olup, Türkiye’nin 19 ürün grubunda kota uygulamasına tabi olduğu korunma önlemi kapsamında 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 arasındaki 1 yıllık dönem için 4 çeyreklik dönem kotaları yayınlanmıştır.

Bir önceki dönem uygulaması ile karşılaştırıldığında tespit edilen önemli değişikliklerden bazıları aşağıda sunulmaktadır.

- 01-HRC (Sıcak Haddelenmiş Sac) grubunda toplam kota yerine Türkiye de dahil olmak üzere bireysel ülke kotaları açılmıştır.

- Daha önce 01-HRC dışında yıllık olarak uygulanmakta olan bütün bireysel ülke kotaları çeyreklik kotalara dönüştürülmüştür.

- Son çeyrekte diğer ülkeler kotasından yararlanma kurallarında değişiklikler yapılmıştır.

- 06-Teneke ürününde, daha önce Türkiye önleme tabi ülkeler arasında yer almazken, 1 Temmuz 2020 itibariyle, Türkiye menşeli ilgili ürünlerin ithalatı Diğer Ülkeler kotası kapsamında değerlendirilecektir.

1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 4 çeyreklik dönem için tarife kontenjanı açılmış olup, değişiklikler ile beraber Türkiye için açılan tarife kontenjanlarına ilişkin tablo eklidir.

Bahse konu değişiklikler, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: AB Resmi Gazetesi-Vergide Gündem

İndir