SİRKULER_20_087

15/02 2020

Sirkuler_20_087

Kısa Konu: 8539.50.00.00.00 GTİP - LED ampullerin motorlu taşıtlarda kullanılması halinde CE kapsam dışı olması hk.

Konu:

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;

8539.50.00.00.00 GTİP - LED ampullerin motorlu kara taşıtlarında kullanıma mahsus olduğuna ilişkin gerekli işaretlemelerin ürün üzerinde olması ve eşyanın motorlu taşıtlarda kullanıma özel olduğunu gösteren belgelerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından uygun görülmesi halinde ilgili ürünlere ilişkin başvuruların kapsam dışı olarak sonuçlandırılmasının mümkün bulunduğu belirtilmektedir.


Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

İndir