SİRKULER_21_449

21/06 2021

Sirkuler_21_449

Kısa Konu: 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Konu:

Yapılandırma kapsamındaki gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.

Tebliğ'e göre 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan  ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları yapılandırılabilecek.

Alacakların yapılandırılmasında 9/6/2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) durumları dikkate alınacak.

• Kesinleşmiş alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faiz ödenmesi halinde, asla bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yarısı, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 70’i silinecek) 

• Kesinleşmemiş (uzlaşma, itiraz ve dava aşamasında bulunan) alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75'i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecek)

• İnceleme safhasında bulunan alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi durumunda, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75'i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecek)

• Kendiliğinden bildirimi yapılan alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, idari para cezalarının tamamı silinecek) 

Yapılandırmadan yararlanmak için 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Kaynak: 21 Haziran 2021 Tarihli ve 31518 Sayılı Resmî Gazete

İndir