SİRKULER_20_731

15/09 2020

Sirkuler_20_731

Kısa Konu: 72 ve 73. Fasıllardaki Eşyaların Laboratuvar numuneleri

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;

72 ve 73. fasıllardaki pik demir, dövme demir, dövülmüş demir ve çelik cinsi eşyalara ilişkin numunelerin  gümrük laboratuvarlarına sevkinde;

- Numunelerin en az 15 cm uzunluğunda ve 3-5 cm kalınlığında olması,

- Özellikle mikroskobik yüzey analizi gerektiren numunelerin kesilmesi esnasında yüzeyine zarar verilmemiş olması,

- Kesilen örnek numunenin mevcut eşyadaki konumunun işaretlenmesi ( boru, çubuk vb. şekillerde) ve yönelim yönünün belirtilmesi,

-Numunenin orijinal halinin fotoğrafının LARA'ya eklenmesi, fotoğraf yüklenmesinin mümkün olmaması halinde ise fiziksel halinin (en-boy uzunluğunun) belirtilmesi;

gerektiği bildirilmektedir.

Kaynak: GGM

İndir