SİRKULER_20_620

14/07 2020

Sirkuler_20_620

Kısa Konu: 72. Fasıldaki geçici vergi düzenlemesi hk.(17/4/2020 Tarihli ve 2423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2456))

Konu:

72. Fasıldaki ürünlerin gümrük vergisi oranlarında geçici olarak artış yapan 2423 sayılı  Kararın uygulama tarihi sonu 30/09/2020 (bu tarih dahil) olarak değiştirildi.

Kararın ilk halinde uygulamanın 15 Temmuz 2020 tarihine kadar sürmesi kararlaştırılmıştı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200714-1.pdf


Kaynak: 14 Temmuz 2020 Tarihli ve 31185 Sayılı Resmi Gazete

İndir