SİRKULER_19_695

07/11 2019

Sirkuler_19_695

Kısa Konu: 7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Konu:

Resmi Gazete'de yayımlanan "7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Gümrük Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191107-24.htm

Gümrük Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu sirküler ekindedir.Kaynak: 07 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı Resmi Gazete

İndir