Gündem ve Güncel Bilgiler

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’da Değişiklikler Yapıldı

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’da Değişiklikler Yapıldı

Bugün yürürlüğe giren 7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la yapılan değişiklikler;
-Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilecek
-Kaçakçılık suçlarından birini işlemiş  olan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek.
-Eklenen geçici maddeyle haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanların da değişiklik Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine  ödedikleri takdirde cezaları üçte bir oranında indirilecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200415-15.pdf