SİRKULER_20_275

08/04 2020

Sirkuler_20_275

Kısa Konu: 5564 Sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanuna Ekli Toksit Kimyasal Maddeler ve Bunların Prekürsörlerine İlişkin (1) Sayılı Cetvelin, 7/6/2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2381)

Konu:

5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun'a ekli Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörlerine ilişkin (I) sayılı liste  7 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Kimyasal silahlar sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin  ithalatı yasaktır. Ancak söz konusu listede yer alan eşyanın araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)'in EK-4'de belirtilen Kimyasal Silahlar Sözleşmesine taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabidir.Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yapılır. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200408-4.pdf


Kaynak: 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete

İndir