SİRKULER_21_325

23/04 2021

Sirkuler_21_325

Kısa Konu: 5403 başlığında yer alan Suni Filament İpliklerin ithalinde uygulanan İGV kaldırıldı

Konu:

5403 başlığında yer alan Suni Filament İplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil) ithalatında 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) ile yürürlüğe konulan  yüzde 3-5 oranlarındaki İGV uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözkonusu mevzuat değişikliğine Resmi Gazete’nin aşağıdaki bağlantısından ulaşılmaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210422-11.pdf

Kaynak: İTKİB

İndir