SİRKULER_20_704

30/08 2020

Sirkuler_20_704

Kısa Konu: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)

Konu:

8703 tarife pozisyonunda sınıflandırılan otomobillerde ÖTV matrahlarında ve oranlarında değişiklik yapıldı.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenlerde;

düşük oran uygulanan alt matrah sınırı  70.000 TL'den 85.000 TL'ye yükseltilirken, yüksek oran uygulanan üst matrah sınırı 120.000 TL'den 135.000 TL'ye yükseltildi. ÖTV matrahı 135.000 TL'yi aşanların ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerde ise;

Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a

Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşanların ÖTV oranı yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi.

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenlerin ÖTV oranı yüzde 160'dan yüzde 220'ye yükseltildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200830-1.pdf


Kaynak: 30 Ağustos 2020 Tarihli ve 31229 Sayılı Resmi Gazete

İndir