SİRKULER_21_502

10/07 2021

Sirkuler_21_502

Kısa Konu: 3915.10 GTİPli plastik atıkların ithalatı hk.

Konu:

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nin eklerinde değişiklik yapılarak kısa süre önce ithali yasaklanan 3915.10.00.00.00 GTİPli polietilen atıklar "uygunluk denetimine tabi atıklar"  listesine alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden ilgili eşyayı ithal edebilecek.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36)

Kaynak: 10 Temmuz 2021 Tarihli ve 31537 Sayılı Resmî Gazete

İndir