SİRKULER_20_479

02/06 2020

Sirkuler_20_479

Kısa Konu: 33 ve 34. Fasıl için ihtisas gümrüğü uygulaması-Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)

Konu:

33 ve 34. Fasıllarda sınıflandırılan bazı eşya için  ihtisas gümrüğü uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, sabunlar, deterjanlar,yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar bulunmakta.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200602-15.htm

Avrupa Birliği menşeli eşyalar uygulamadan muaf tutuldu.

Geçici madde gereğince 02.06.2020'den önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Tebliğ ekindeki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri için yetkilendirilen müdürlükler;

Adana Gümrük Müdürlüğü

Ankara Gümrük Müdürlüğü

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

İzmir Gümrük Müdürlüğü

Muratbey Gümrük Müdürlüğü

Tebliğ kapsamı eşya açılımları eklidir.

Kaynak: 02 Haziran 2020 Tarihli ve 31143 Sayılı Resmi Gazete

İndir