Gündem ve Güncel Bilgiler

Kambiyo muamelelerinde BSMV oranı yüzde 1'den binde 2' ye indirildi

Kambiyo muamelelerinde BSMV oranı yüzde 1'den binde 2' ye indirildi

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “%1 (yüzde bir)” ibaresi “binde iki” şeklinde değiştirilmiştir.