Gündem ve Güncel Bilgiler

"30 Haziran'a kadar A.TR ve menşe beyanında geçici kolaylık"

COVID -19 salgını nedeniyle temin edilemeyen tüm tercihli menşe belgeleri, menşe şahadetnameleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri için 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) gümrük idarelerine sonradan ibraz edileceği belirtilerek beyan edilebilecek. Belgelerin kağıt ortamdaki asıl nüshaları 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) sonradan gümrük idaresine ibraz edilecek.

İlgili belgelerin sonradan ibrazına ilişkin beyannameye yapılan beyan üzerine teminat ya da taahhütname alınmaksızın tercihli rejim uygulanacak. Uygulama 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) tescil edilecek beyannameler için geçerli olacak.

Uygulama tüm menşe şahadetnameleri ,A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgeleri, FORM.A ve diğer tüm tercihli ticaret belgeleri için geçerli olacak.

31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) sonradan ibraz edilemeyen belgeler nedeniyle herhangi bir ceza uygulanmayacak. Yalnızca alınması gereken vergiler faiziyle beraber tahsil edilecek.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazısı eklidir.