SİRKULER_20_967

30/12 2020

Sirkuler_20_967

Kısa Konu: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

Konu:

2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

Geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren ekli Tebliğ'de belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

2021'de uygulanacak liste

Kaynak: 30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer

İndir