SİRKULER_20_691

21/08 2020

Sirkuler_20_691

Kısa Konu: 2841 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İthalat Rejim Kararına Ek Karar

Konu:

        2841 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İthalat rejim Kararın Ek Karar çıkartılarak

        İthalat Rejim Kararına ekli I sayılı Listede yer alan maddelerden Ek-1' de yer alan gümrük tarife İstatistik pozisyonun (G.T.İ.P) belirtilenlerin  Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

        Aynı Karara ekli II sayılı listede  yer alan maddelerin Ek-II' de G.T.İ.P 'lir belirtilen hariç olmak üzere  Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. 

        Aynı Karara ekli III sayılı listede  yer alan maddelerin Ek-III' de G.T.İ.P 'lir belirtilen hariç olmak üzere  Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve tarım payı toplu konut fonu uygulanır.

        Aynı Karara ekli IV sayılı listede  yer alan maddelerin Ek-IV' de G.T.İ.P 'lir belirtilen hariç olmak üzere  Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve tarım payı toplu konut fonu uygulanır.

        İthalat Rejim Kararına Ek Karar 'lar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli eşya için uygulanmaz.

       Bu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girer.

        İlgi Karar eklidir.

Kaynak: 21 Ağustos 2020 tarih, 31220 sayılı Resmi Gazete

İndir