SİRKULER_21_196

05/03 2021

Sirkuler_21_196

Kısa Konu: 2021/7 Sayılı Genelge - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

Konu:

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ" (İthalat 2021/13) kapsamında, 2707.20.00.00.00 Toluol (toluen), 2902.30.00.00.00 Toluen (toluol), 2902.41.00.00.00 o-Ksilen, 2902.42.00.00.00 m-Ksilen, 2902.43.00.00.00 p-Ksilen, 2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur tahlil raporunun onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda ilgili eşya doğrudan gümrük laboratuvarına gönderilmeyecek. Beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarının GTİP tespiti için yetersiz kalması halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli ilave tahliller yapılarak tarife tespiti yapılacak.

İlgili Genelge eklidir.Kaynak: GGM

İndir