SİRKULER_20_454

22/05 2020

Sirkuler_20_454

Kısa Konu: 2020/1 sayılı Genelge (Yolcu Beraberi Altın Kontrolleri)

Konu:

Yolcu beraberinde yurda getirilecek standart işlenmemiş altına ilişkin gümrük idaresince uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen 2020/1 sayılı Genelge eklidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbesttir. Getirilen altın için girişte Altın Beyan Formu düzenlenecektir.

Yolcu beraberinde standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü.

Kaynak: GMGM

İndir