SİRKULER_19_775

14/12 2019

Sirkuler_19_775

Kısa Konu: 2019/42 sayılı Genelge- 7190 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında

Konu:

24.10.2019 tarihli, 7190 sayılı “Gümrük Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Kanun ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri, ceza miktarları ve pişmanlık hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

7190 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin uygulanacak idari para cezalara ilişkin açıklamaların yapıldığı 2019-42 sayılı Genelge eklidir.

Genelgede;

- 7190 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce vuku bulan işlemlere ilişkin para cezalarında, kesinleşmemiş olmaları kaydıyla yükümlünün lehine olan hükümlerin uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

- lehte hükümlerin kesinleşmemiş olan mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları için de uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Genelgede idari para cezalarına ilişkin olarak farklı aşamalarda nasıl hareket edileceğine dair hükümler bulunmaktadır


Kaynak: GGM

İndir