8 Eylül 2018 Cumartesi günü 09:30-16:00 saatleri arasında Genel Merkez "Manolya" Salonu’nda Sayın Özgür KOÇAK eğitmenliği ile "Transit, Ortak Transit, Tır İşlemleri, 2018/1 İthalat Tebliğleri" konularında eğitim gerçekleştirildi.

Transit Rejimi Tır İşlemleri'nde Gümrük Kanunu Transit Hükümleri, Gümrük Yönetmeliği Transit Hükümleri, Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) konu başlıkları detaylandırıldı.

İthalat Tebliği'nde Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatı, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Eşya, Başvuru, Denetim ve Diğer Hususlar, İthali Belirli Kurumların İznine Tabi Eşya, İthali Belirli Kurumların İznine Tabi Eşya, Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthali, Gübre İthalatı, Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca İthalatı Özel Koşullara Tabi Eşya,Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlarda Sergilenecek Eşya, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthali, İthali Belli Kurumlarca Yapılabilecek Bazı Eşya, Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthali, Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi, Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi, Gümrük Birliğinden Kaynaklanan Hükümler, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, Askıya Alma Sistemi  konu başlıkları aktarıldı.