1 Eylül 2018 Cumartesi günü 09:30-16:00saatleri arasında Genel Merkez "Manolya" Salonu'nda  Sayın M. Altay YEGiN'in eğitmenliği ile"Geçici İthalat, Muafiyetler ve Sınır Ticareti" konularında eğitimgerçekleştirildi.

9. su gerçekleşen GMY sınavına hazırlıkkursumuzda Muafiyet konusunda; Gümrük Vergilerinden Muafiyet Tanımları, Geçici İthalatTam Muafiyet Uygulanabilecek Haller, Geçici İthalat Rejiminden YararlandırılmayacakEşya, Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalatta Teminat Gümrük VergilerindenMuafiyetle İlgili Tutarlar Ve Muafiyetin Kapsamı konuları işlenildi.

Geçici İthalat konusunda; Geçici İthalatRejiminin Temel Esaslarının ne olduğu,Geçiciİthalat Eşyası için Teminat Verilmesinin gerekli olup olmadığı,Geçici İthalat RejiminUygulama Biçimlerinin ne olduğu,TamMuafiyet Uygulaması,Geçiciİthalat Rejimin işleyişi, Geçici İthalat Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimi ArasındakiFark, Geçici İthalat Rejimim İhlali Halinde Karşılaşılacak Cezalar, Eşyanın Geçiciİthalat Rejimi Altında Kalma Süresi başlıklarına değinildi.

Sınır Ticareti konusunda da; 4458 Sayılı GümrükKanunu, Sınır Ticareti, Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Tanımlar,Sınır Ticareti Bürosu, Sekretarya, Sınır Ticareti Belgesi, İthalat UygunlukBelgesi, İthalata ilişkin bildirimler ve esnaf ve tacire duyurulması, İthalatUygunluk Belgesi başvurularının değerlendirilmesi, İthalatına izin verilmeyen ürünler,Gümrük işlemleri, MADDE 13, İTHALAT, İhracat,Sınır ticaretine yetkili gümrükkapıları başlıklı konularda bilgi verildi.

15481sayılı BKK-Muafiyetler/Geçici İthalat/Sınır Ticareti konusunda GMY deneme sınavıyapılarak eğitim son buldu.