SİRKULER_19_776

14/12 2019

Sirkuler_19_776

Kısa Konu: 1054 kodlu TPS-MEB-KDV İstisna Belgesi başvurularına ilişkin Genelge

Konu:

"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İstisna Belgesinin ( FATİH projesine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığına istisna kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler için)  Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

1054 kodlu TPS-MEB-KDV İstisna Belgesi başvurularına ilişkin Genelge eklidir.


Kaynak: GGM

İndir