09.02-02.03.2019 tarihleri arasında 4 modül olarak gerçekleşen "Dış Ticaretin Muhasebesi" konulu eğitimlerimizde; genel muhasebe ilkeleri, tek düzen hesap planı çerçevesinde dış ticaret muhasebesinde kullanılan hesapların tanıtımı , kayıt düzeni ve bu hesapların denetimi başlıkları ele alındı.