03-04 Ekim 2019 tarihlerinde MHÜ Konferans Salonumuzda "Tek Pencere Sistemi (TPS), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kontrol Belgesi Başvuru İşlemleri, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü Başvuru İşlemleri (İSGÜM)" eğitimlerimiz 30 dakika süre ile 12:00-12:30 ile 12:30-13:00 saatleri arasında 4 tekrar şeklinde gerçekleştirildi.